Valdyba

Lietuvos reumatologų asociacijos valdyba:

LRA pirmininkė –  Doc. Dr. Dalia Miltinienė (VUL SK)

LRA sekretorė – Dr. Diana Karpec (VUL SK)

LRA iždininkė – Dr. Inesa Arštikytė (VUL SK)

LRA revizijos komisija: Pirmininkas: Gyd. Antanas Lizdenis, nariai: Gyd. Rasa Kaušienė, Doc. Rita Rugienė.

Lietuvos reumatologų asociacijos valdybos nariai:

Dr. Inesa Arštikytė (VUL SK)

Gyd. Rūta Baliūnaitė (Respublikinė Panevėžio ligoninė)

Prof. Dr. Asta Baranauskaitė (LSMUL KK)

Prof. Dr. Irena Butrimienė (VUL SK)

Gyd. Edita Gražulevičiūtė  (Vilniaus rajono centrinė poliklinika)

Gyd. Ona Montvydaitė – Kreivaitienė  (LSMUL KK)

Dr. Eleonora Norkuvienė (LSMUL KK)

Doc. Dr. Margarita Pileckytė (LSMUL KK)

Dr. Eglė Puncevičienė (VUL SK)

Dr. Skirmantė Rusonienė (VUL SK filialas Vaikų ligoninė)

Gyd. Mindaugas Sakalauskas (KUL)

Doc. Dr. Sigita Stropuvienė (VUL SK)